Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Senaste FROnytt

Kontaktinformation

 FRO
 Box 2229
 103 15 STOCKHOLM
 Besök: Lilla Nygatan 14
 E-post:  fro@fro.se
 Tel: 08-52807730

Samverkan med flyg och bandvagn

MolosRSU16Under ledning av Friviliga Flygkåren (FFK) genomfördes RSU 2016 (Regional Samverksansutbildning) på Marma skjutfält och Gävle/Sandvikens flygplats under tiden 11-15 juni. Över 110 personer deltog. Syftet är att under realistiska former träna samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter, elbolag, räddningstjänst och sjöräddningen. Detta för att lära av varandra och få ökad förståelse för vad de olika organisationerna kan bidra med vid en insats. Scenariot var att det kommit stora mängder av snö i området vilket gjort att elförsörjningen slagits ut och flera vägar är oframkomliga.

FRO medverkade med samband och ledningsstöd. En Molosgrupp med bandvagn var uppställd vid flygplatsen. Sambandsoperatörer från Trafikverksuppdraget deltog med sina två ledningsbandvagnar och en ledningsbil.

Totalt deltog 16 flygplan och över 20 bandvagnar i utbildningen.  

Förberedande utbildning för gruppchefer

grpch16Gruppchefer i hemvärnet får sin befattningsutbildning genom FRO eller Svenska Lottakåren. Det handlar om stabs- och sambandsgruppchefer i kompaniledningarna samt om stabsgruppchefer och sambandsgruppchefer i ledningsplutonerna.

FRO och Lottakåren genomför årligen en gruppchefskurs vardera, på Fårö respektive på Revingehed, under sommaren. För att kunna hålla tempot under sommarkurserna genomförs en förberedande kurs. Den ger eleverna en god förståelse för och synkning mellan tjänstegrenarna stabstjänst och sambandstjänst.  

Årets förberedande utbildning genomfördes på Livgardet en helg i slutet på maj. Eleverna fick pröva på de olika uppgifter som ska hanteras i en stab och är nu väl förberedda för kommande kurser. 

Molos samövning 2016 i Sundsvall

molosovning16I högsommarvärme samlades fyra Molos-grupper för stor övning i trakterna runt Njurunda utanför Sundsvall under denna helg. Drygt 45 personer deltog från bland annat Räddningstjänsten, Eon, figuranter från Räddningsgymnasiet i Sandö, Missing People samt FRO. Scenarierna var skogsbränder, elstörningar och sökande av försvunna personer. I övningen ingick även manövreringsprov för bandvagn. Åtta bandvagnar deltog under helgen.

Det var Molosgrupperna från Boden, Sundsvall, Borlänge och Stockholm som var med på övningen som arrangerades av Molos 2 (Sundsvall). Som observatör fanns också Molos 6 (Trollhättan) för att ta idén och konceptet med till de ”södra” Molosgrupperna för eventuell övning nästa år.

-    - Vi har jobbat med planeringen sedan årsskiftet och det känns därför jättebra att vi nu är igång med genomförandet, säger Per-Anders Silén från Molos 2.

Molos-handläggare Tomas Åberg skiner som en sol ikapp med vädret.

-    - Vi presenterade idén med en stor övning för Svenska Kraftnät i slutet av förra året. De blev mycket positiva och gav oss klartecken. Alla har verkligen jobbat hårt under helgen. Det är viktigt att träffas och öva ihop flera grupper. Men också lika viktigt att umgås och lära känna varandra och utbyta tankar och erfarenheter. Sedan har nog det härliga vädret bidragit en del till den goda stämningen. säger Tomas Åberg.

     Text & bild: Daisy Balkin Rung

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök